Oktobar 23 2014

Okupljanje polaznika u Sonti

Pomoćnik direktora Tatjana DugandĹľić i andragoški asistent Stevan Oršoš okupljali su polaznike u Sonti.

Polaznici ponovo u klupama, predstavljanje programa funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih.