Maj 12 2015

Poseta Srednjoj ekonomskoj školi

UÄŤenici osmog razreda Škole za osnovno obrazovanje odraslih u Somboru posetili su u utorak, 12. maja 2015. godine, Srednju ekonomsku školu u Somboru. UÄŤenike i psihologa ŠOOO je doÄŤekala i ugostila pomoćnik direktora SEŠ Biljana Kaurin.

         Tokom posete uÄŤenici su imali priliku da se upoznaju sa obrazovanjem budućih kuvara i konobara. PredoÄŤene su im prednosti i nedostaci ovih zanimanja, kao i neophodni psihofiziÄŤki uslovi za bavljenje ovim zanimanjima. Upoznati su sa planom i programom koji se primenjuje prilikom školovanja za ova dva zanimanja. TakoÄ‘e, imali su priliku da posete kuhinju u kojoj se odvija praktiÄŤna nastava, da se upoznaju sa neophodnom opremom i higijensko sanitarnim uslovima pod kojima se priprema hrana, kao i da vide praktiÄŤnu demonstraciju nošenja velikog broja tanjira jednom rukom.  Poseta je organizovana sa ciljem usvajanja novih znanja i razvijanja novih interesovanja, a u sluĹľbi da se pomogne uÄŤenicima završnog razreda u lakšem odabiru budućeg zanimanja.