April 04 2016

Seminar “Metode obrazovanja odraslih“

U cilju unapređenja efikasnosti učenja svojih polaznika, u periodu od 01.-03. aprila 2016. godine, u prostorijama Škole za osnovno obrazovanje odraslih održan  je seminar pod nazivom “Metode obrazovanja odraslih“ u realizaciji Društva andragoga Srbije. Program je akreditovan od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, a namenjen je stručnom usavršavanju nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika.

Polaznici seminara upoznati su sa širokim spektrom metoda koje se primenjuju u obrazovanju odraslih, njihovim prednostima i nedostacima, ograničenjima i mogućnostima, kao i načinima izbora metoda i njihovog prilagođavanja specifičnoj oblasti u kojoj rade, u skladu sa karakteristikama učenja i podučavanja odraslih. Kroz niz različitih aktivnosti koje uključuju prezentacije i primenu raznovrsnih nastavnih sredstava, izlaganje ključnih segmenata nastave,  simulacije javnog nastupa, demonstracije primene metoda po grupama, nastavnici i stručni saradnici Škole predstavili su i razmenili iskustva iz svog dosadašnjeg rada, ali i zajedno osmislili nove pristupe radu sa specifičnom grupom polaznika Škole.

           Seminar su realizovale rukovodilac programa dr Violeta Orlović Lovren, docent Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Odeljenja za pedagogiju i andragogiju i Nataša Pjević, referent projekata, Društva za obrazovanje odraslih Beograd