Novembar 25 2016

SAOBRAĆAJNA KULTURA U ŠOOO

Odeljenja Škole za osnovno obrazovanje odraslih u Apatinu posetio je 22.11. načelnik saobraćajne policije Milan Glumac. Poseta je organizovana sa ciljem edukacije polaznika iz saobraćajne kulture. Načelnik je polaznike drugog i trećeg ciklusa podsetio koja pravila treba da poštuju kao pešaci a koja kao vozači biciklova i motora. Polaznicima je skrenuta pažnja na potrebu korišćenja sigurnosne opreme prilikom učestvovanja u saobraćaju. Takođe je ukazano na oblike ponašanja kod polaznika koji mogu da ugroze njihovu bezbednost i sigurnost. Predavanje je završeno na obostrano zadovoljstvo i sa željom i potrebom nastavka ove vrste saradnje.