Oktobar 19 2016

Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima

U Školi za osnovno obrazovanje odraslih u Somboru je povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima odrĹľana radionica na temu prevencije trgovine ljudima u realizaciji Endija Vaša, predstavnika Crvenog krsta. Radionici su prisudstvovali polaznici redovne nastave prepodnevne smene i funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih. Polaznicima je predstavnik Crvenog krsta pojasnio pojam trgovine ljudima, podsetio ih je na oblike ove pojave, i ukazao na riziÄŤna ponašanja koja mogu da dovedu mladu osobu do toga da postane Ĺľrtva trgovine ljudima. Na kraju ove radionice prikazan je dokumentarni film na istu temu, a  sa glavnim akterima sa teritorije opštine Sombor. Polaznici su pokazali veliko interesovanje za nastavak edukacije na ovu temu.