Janurar 17 2017

Prevencija trgovinom dece i mladih u obrazovanju

Dana 17.01.2017. godine odrĆŸana je obuka nastavnika Škole za osnovno obrazovanje odraslih na temu identifikacije ĆŸrtava trgovine ljudima u obrazovnim ustanovama. Obuka je deo projekta koji realizuje Školska uprava Sombor, pod nazivom “Prevencija trgovinom dece i mladima u obrazovanju”. Tom prilikom direktor Škole je upoznao zaposlene sa zakonskim okvirom koji se tiču ove tematike, teorijskim pojmovima u vezi sa trgovinom ljudi, a preko prezentacije koja je prosleđena Školi od strane Školske uprave.

Cilj ove edukacije je da se nastavnici osposobe da koriste indikatore za preliminarnu identifikaciju ĆŸrtava trgovine ljudima u obrazovanju da bi se ĆŸrtva mogla blagovremeno uočiti I onakon toga da bi se preduzele mere.

Nastavnici su u grupnom radu pomoću zadatih primera proveĆŸbali korišÄ‡enje ovih indikatora.