Mart 15 2017

Obuka prve pomoći

U okviru predmeta Biologija i Primenjene prirodne nauke u Školi za osnovno obrazovanje odraslih je u toku marta meseca realizovana serija obuka Pružanja prve pomoći. Obuka je realizovana sa polaznicima koji pohađaju nastavu u Somboru i Apatinu. 

Predstavnik Crvenog krsta Sombor Endi Vaš i predstavnik Crvenog krsta Apatin Aleksandar Ristić,  ukazali su polaznicima Škole na najvažnija pravila prilikom pružanja prve pomoći, demonstrirali tehnike veštačkog disanja, postavlјanja povređenog u pravilan položaj u besvesnom stanju, zaustavlјanja krvarenja...  Sve  ove  tehnike su u službi zbrinjavanja povređenog do dolasaka stručnih lica. Takođe im je predočeno  koje informacije je neophodno saopštiti Službi hitne pomoći prilikom prijave hitnog slučaja i ukazano im je na važnost tačnog i preciznog davanja ovih informacija.

Polaznici su aktivno učestvovali u realizaciji obuke, postavlјanjem i odgovaranjem na pitanja, a imali su priliku da se i sami oprobaju u tehnikama pružanja prve pomoći na modelu. Kako se sa istim ili sličnim situacijama susreću u svom  svakodnevnom  životu, polaznici su izneli i razmenili svoja iskustva unutar grupe, te iskazali želјu za nastavkom saradnje Škole sa Crvenim krstom.

Aktuelnosti