Mart 15 2017

Obuka prve pomoći

U okviru predmeta Biologija i Primenjene prirodne nauke u Školi za osnovno obrazovanje odraslih je u toku marta meseca realizovana serija obuka PruĆŸanja prve pomoći. Obuka je realizovana sa polaznicima koji pohađaju nastavu u Somboru i Apatinu. 

Predstavnik Crvenog krsta Sombor Endi Vaš i predstavnik Crvenog krsta Apatin Aleksandar Ristić,  ukazali su polaznicima Škole na najvaĆŸnija pravila prilikom pruĆŸanja prve pomoći, demonstrirali tehnike veštačkog disanja, postavlјanja povređenog u pravilan poloĆŸaj u besvesnom stanju, zaustavlјanja krvarenja...  Sve  ove  tehnike su u sluĆŸbi zbrinjavanja povređenog do dolasaka stručnih lica. Takođe im je predočeno  koje informacije je neophodno saopštiti SluĆŸbi hitne pomoći prilikom prijave hitnog slučaja i ukazano im je na vaĆŸnost tačnog i preciznog davanja ovih informacija.

Polaznici su aktivno učestvovali u realizaciji obuke, postavlјanjem i odgovaranjem na pitanja, a imali su priliku da se i sami oprobaju u tehnikama pruĆŸanja prve pomoći na modelu. Kako se sa istim ili sličnim situacijama susreću u svom  svakodnevnom  ĆŸivotu, polaznici su izneli i razmenili svoja iskustva unutar grupe, te iskazali ĆŸelјu za nastavkom saradnje Škole sa Crvenim krstom.