Maj 04 2017

UGLEDNI ČAS

Nastavnica Petrana Jaković je 04.05.2017. godine održala ugledni čas na temu: Karakteristike zvuka kroz oglede.

Času fizike u II ciklusu FOOO, odeljenja u Somboru, prisustvovali su Gordana Filipović, prosvetni savetnik ŠU Sombor, Vladimir Popović, direktor Škole i Tatjana Dugandžić, pomoćnik direktora.