April 26 2017

"Trgovina ljudima"-edukacijom do prevencije

Za polaznike naše Škole u Apatinu, 26.04.2017. godine. odrĹľano je predavanje na temu "Trgovina ljudima". Predavanje je vodio instruktor Crvenog krsta iz Apatina, Aleksandar Ristić sa pod-temama:

  • Šta predstavlja pojam "Trgovina ljudima"
  • Oblici "Trgovine ljudima"
  • Ĺ˝rtve: osobe koje su najÄŤešÄ‡e podloĹľne ovoj vrsti nasilja, naÄŤini "vrbovanja" i pronalaĹľenja Ĺľrtava
  • Vrste eksploatacije
  • Saveti: Kako izbeći da i ti ne postaneš Ĺľrtva
Kao rezultat uspešne saradnje izmedju Crvenog ksta-Apatin naše Škole i zainteresovanih polaznika organiyovano je i predavanje na temu "Prevencija polno prenosivih infekcija". Predavanje su vodile volonterke Mina Banjac, Radmila RadojÄŤić i Jovana Grubor.