Decembar 08 2017

PREVENCIJA - NAJBOLJI LEK

U Školi  za osnovno obrazovanje odraslih u Somboru  održana su predavanja na temu prevencije polno prenosivih bolesti. Realizator predavanja je bila predstavnica doma zdravlјa Bilјana Milјenović, glavna sestra patronažne službe. Dana 08.11. realizovano je prvo u nizu predavanja pod nazivom ,,Kontracepcija i polno prenosive bolesti“  sa cilјem  da se ukaže na oblike ponašanja koji mogu da dovedu do neželјenog ishoda - bolesti koji se prenose polnim putem, neželјene trudnoće,...  01. decembar - Svetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a u ovoj školi obeležen je predavanjem na ovu temu. Istaknuti su poražavajući podaci o brojčanom stanju lјudi koji žive sa ovim virusom kao i broj umrlih od njega. Takođe je ukazano na rizična ponašanja koja mogu da dovedu do obolevanja od ove smrtonosne bolesti. Polaznici sva tri ciklusa iskazali su zadovolјstvo realizovanim predavanjima i želјu za nastavkom  saradnje sa Domom zdravlјa na realizaciji preventivno zdravstvenih programa