Decembar 08 2017

PREVENCIJA - NAJBOLJI LEK

U Školi  za osnovno obrazovanje odraslih u Somboru  odrĆŸana su predavanja na temu prevencije polno prenosivih bolesti. Realizator predavanja je bila predstavnica doma zdravlјa Bilјana Milјenović, glavna sestra patronaĆŸne sluĆŸbe. Dana 08.11. realizovano je prvo u nizu predavanja pod nazivom ,,Kontracepcija i polno prenosive bolesti“  sa cilјem  da se ukaĆŸe na oblike ponašanja koji mogu da dovedu do neĆŸelјenog ishoda - bolesti koji se prenose polnim putem, neĆŸelјene trudnoće,...  01. decembar - Svetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a u ovoj školi obeleĆŸen je predavanjem na ovu temu. Istaknuti su poraĆŸavajući podaci o brojčanom stanju lјudi koji ĆŸive sa ovim virusom kao i broj umrlih od njega. Takođe je ukazano na rizična ponašanja koja mogu da dovedu do obolevanja od ove smrtonosne bolesti. Polaznici sva tri ciklusa iskazali su zadovolјstvo realizovanim predavanjima i ĆŸelјu za nastavkom  saradnje sa Domom zdravlјa na realizaciji preventivno zdravstvenih programa