Školski timovi

 TIM ZA PREVENCIJU NASILJA ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA: 

- Lidija Sladaković

- Petrana Jaković

- Marija Šamu

 

 STRUČNI TIM ZA INKLUZIVNO OBRAZOVANJE:

- Vladimir Popović

- Tatjana Dugandžić

- Lidija Sladaković

- Slavica  Čičovački

 

ŠKOLSKI TIM ZA SAMOVREDNOVANJE:

- Vladimir Popović

- Dijana Radić

- Katarina Zelen

- Tatjana Dugandžić

 

TIM ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU:

- Mihaela Stojko

- Stevan Oršoš

 

TIM ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE:

- Svetlana Vidaković

- Marija Babić

 

TIM ZA PROFESIONALNU ORIJENTACIJU:

- Lidija Sladaković

- Kristijan Bagi

 

TIM ZA SARADNJU SA LOKALNOM SAMOUPRAVOM:

- Vladimir Popović 

- Stevan Oršoš

 

TIM ZA SARADNJU SA PORODICOM:

- odeljenjske starešine                                                                                                    

- Lidija Sladaković

 

ČLANOVI KRIZNOG TIMA:

- Vladimir Popović

- Lidija Sladaković

- Tatjana Dugandžić