Zaposleni

NENASTAVNI KADAR

Vladimir Popović, direktor

Tatjana Dugandžić, pomoćnik direktora

Lidija Sladaković, psiholog

Stevan Oršoš,  andragoški asistent

Marija Šamu, sekretar

Stojan Knežević, računovođa 

Snežana Leković, administrativni radnik

Jovan Đurić, domar/majstor 

Božana Gradinski, spremačica

 

NASTAVNI KADAR

Katarina Zelen, srpski jezik

Mila  Drakulić, srpski jezik

Dijana Bursać, srpski jezik / hemija

Melinda Baroka Munkaš, mađarski jezik / srpski jezik / hemija

Tamara Knipl, nemački jezik

Kristijan  Bagi, engleski jezik

Dragana  Komadina, engleski jezik / preduzetništvo

Marija Olujić, matematika

Slavica Čičovački, matematika

Radoslava Stojanović, matematika

Evelin Bojić, matematika / tehničko obrazovanje / fizika

Dijana Radić, istorija

Karolj Kapitanj, istorija / geografija

Dragoljub Velemir, geografija

Katarina Mladenović, geografija

Ivana  Janković, geografija

Ljubomir Spasić, hemija / tehničko obrazovanje

Mihaela Stojko, biologija / primenjene nauke

Marija  Babić, biologija / primenjene nauke

Svetlana Vidaković, biologija

Petrana Jaković, tehničko obrazovanje / fizika

Goran Žeželj, matematika

Zlatko Jovanović, digitalna pismenost

Tatjana Dugandžić,  srpski jezik / matematika

Jasmina Popović, srpski jezik / matematika / osnovne životne veštine