Gugl aplikacije za obrazovanje - alati za komunikaciju i nastavu

Institucija

Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike, Šafarikova 1, Novi Sad

Osoba za kontakt

Slobodan Popov, cnti.kontakt@gmail.com, 021/444-024, 063/727-4043

Autori

prof. dr. Slobodan Popov, vanredni profesor, Prirodno matematički fakultet, Novi Sad; Sanja Jovanović, Srednja škola „Svetozar Miletić", Novi Sad; Bilјana Delić, Srednja škola „Svetozar Miletić", Novi Sad; Jovan Sandić, Srednja škola „Svetozar Miletić", Novi Sad

Realizatori

Sanja Jovanović, Srednja škola „Svetozar Miletićˮ, Novi Sad; Bilјana Delić, Srednja škola„Svetozar Miletić", Novi Sad; Jovan Sandić, Srednja škola „Svetozar Miletić", Novi Sad

Opšti cilјevi

Cilј je da se nastava unapredi i približi učeniku kao i da se nastavnici osposobe da efikasno koriste IKT u obrazovanju.

Specifični cilјevi

Upoznavanje sa Gugl aplikacijama za obrazovanje. Osposoblјavanje nastavnika i stručnih saradnika za korišćenje usluga i servisa Gugla. Rad na Gugl disku (dokumenti, tabele, šabloni, prezentacije, graditelјi priče, kalendar, blog, sajt). Implementacija Gugl aplikacija za obrazovanje u nastavni proces. Integracija Gugl aplikacija za obrazovanje sa alatima drugih proizvođača. Administracija Gugl aplikacija za obrazovanje.

Teme programa

Elektronska pošta; Gugl dokumenti; Gugl tabele; Gugl prezentacije; Gugl obrasci; Gugl crteži; Dokumenti na mobilnim uređajima; Servisi na Gugl aplikacijama za obrazovanje; Gugl kalendar; Gugl blog; Gugl sajt; Administracija Gugl aplikacija za obrazovanje; Tehnički zahtevi; Poverlјivost podataka; Pristup podacima; Upravlјanje nalozima

Cilјna grupa

nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave - osnovna škola, nastavnik predmetne nastave - gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta - srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta - srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik opšteobrazovnih predmeta - u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, stručni saradnik u školi, saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik), direktor/pomoćnik direktora

Broj učesnika

30

Trajanje

tri dana (24 boda)

Elektronski

Ne

Cena

Cena realizacije iznosi 4 600 dinara po polazniku. Konačna cena zavisi od veličine grupe i dogovora sa polaznicima.