Mediji u nastavi

Institucija

Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike, Šafarikova 1, Novi Sad

Osoba za kontakt

Slobodan Popov, cnti.kontakt@gmail.com, 021/444-024, 063/727-4043

Autori

prof. dr Slobodan Popov, CNTI, Novi Sad; Tijana Tešan, Osnovna škola „Vuk Karadžić", Bačka Palanka; Zlatko Tešan, Osnovna škola „Vuk Karadžić", Bačka Palanka

Realizatori

prof. dr Slobodan Popov, PMF Novi Sad; Tijana Tešan, Osnovna škola „Vuk Karadžić", Bačka Palanka; Zlatko Tešan, Osnovna škola „Vuk Karadžić", Bačka Palanka

Opšti cilјevi

Cilј je da se nastava unapredi i približi učeniku primenom savremenih medija i savremenih tehnologija; da se nastavnici osposobe da jednostavnim, ali efikasnim programima koriste digitalni fotoaparat, digitalnu kameru, računar i projektor u nastavi.

Specifični cilјevi

Program Mediji u nastavi ima za cilј osposoblјavanje nastavnog kadra za izradu i primenu digitalne fotografije, 3D modela, animacije i filma u nastavnom procesu što podrazumeva, pored ovladavanja potrebnim programima i sredstvima za beleženje slike i video zapisa upoznavanje sa strukturom video iskaza i njegovom primenom u nastavnom procesu u kome će samostalno ukomponovati tekst, zvuk, fotografiju, video zapis u animaciju, 3D modele i film.

Teme programa

Digitalna fotografija; Digitalni fotoaparat; Snimanje digitalnim fotoaparatom; Povezivanje fotoaparat sa računarom; Film u nastavi; Snimanje, obrada i montaža filma; Diskusija i korekcije; 3D modelovanje u nastavi; Uvod u Google SketchUp-a; Složeniji 3D modeli; Viši nivoi složenosti 3D modela: Kreiranje sopstvenog rešenja ili modela; Animacija u nastavi; Savladavanje programa za dvodimenzionalnu i trodimenzionalnu animaciju; Integracija animacije u multimedijalne sadržaje kao atraktivne vodilјe kroz prikaz nastavne jedinice; Primena veština u praksi

Cilјna grupa

nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave - osnovna škola, nastavnik predmetne nastave - gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta - srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta - srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik opšteobrazovnih predmeta - u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, vaspitač u predškolskoj ustanovi, stručni saradnik u školi, saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik), direktor/pomoćnik direktora

Broj učesnika

30

Trajanje

tri dana (24 boda)

Elektronski

Ne

Cena

Cena realizacije iznosi 4 600 dinara po polazniku. Konačna cena zavisi od veličine grupe i dogovora sa polaznicima u vezi aranžmana.