Projekt metoda i problemska nastava uz podršku informaciono-komunikacione tehnologije

Institucija

Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike, Šafarikova 1, Novi Sad

Osoba za kontakt

Slobodan Popov, cnti.kontakt@gmail.com, 021/444-024, 063/727-4043

Autori

prof. dr Slobodan Popov, vanredni profesor PMF u Novom Sadu, predsednik CNTI; prof. dr Jasna Adamov, vanredni profesor PMF u Novom Sadu; Jovan Sandić, profesor informatike, Srednja ekonomska škola „Svetozar Miletić", Novi Sad

Realizatori

prof. dr Slobodan Popov, vanredni profesor PMF u Novom Sadu, predsednik CNTI; prof. dr Jasna Adamov, vanredni profesor PMF u Novom Sadu; Jasmina Pastonjicki, profesor informatike, direktor OŠ „Vasa Stajić", Novi Sad; mr Jovanka Terzić, profesor biologije, Gimnazija „Isidora Sekulić", Novi Sad; Tijana Tešan, profesor informatike, OŠ „Vuk Karadžić", Bačka Palanka; Zlatko Tešan, profesor likovne kulture, OŠ „Vuk Karadžić", Bačka Palanka; Leri Menger, profesor muzičke kulture, OŠ „2. oktobar", Nikolinci; Jovan Sandić, profesor informatike, Srednja škola „Svetozar Miletić", Novi Sad

Opšti cilјevi

Opšti cilј je da se prosvetni radnici motivišu i stručno osposobe da koriste mogućnosti savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija u vaspitno-obrazovnom procesu.

Specifični cilјevi

Specifični cilј je da se u tradicionalnu nastavu u kojoj preovlađuje frontalna nastava aktivno uvede i rad sa učenicima preko projekt metode i problemske nastave uz primenu informaciono-komunikacionih tehnologija.

Teme programa

Metodički pristup realizaciji sadržaja; Postavlјanje problema; Selekcija nastavnih sadržaja; Internet - servisi; Praktična primena metode; Formati; Sređivanje prikaza rešenja

Cilјna grupa

nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave - osnovna škola, nastavnik predmetne nastave - gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta - srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta - srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik opšteobrazovnih predmeta - u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, vaspitač u predškolskoj ustanovi, direktor/pomoćnik direktora

Broj učesnika

30

Trajanje

dva dana (16 bodova)

Elektronski

Ne

Cena

Cena po učesniku je 4 200 dinara. Konačna cena zavisi od veličine grupe i dogovora sa polaznicima u vezi aranžmana.