Interaktivne table u nastavi

Institucija

Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike, Šafarikova 1, Novi Sad

Osoba za kontakt

Slobodan Popov, cnti.kontakt@gmail.com, 021/444-024, 063/727-4043

Autori

prof. dr Slobodan Popov, vanredni profesor, Prirodno matematički fakultet, Novi Sad; Jovan Sandić, nastavnik informatike, Srednja škola „Svetozar Miletić", Novi Sad

Realizatori

Jovan Sandić, nastavnik informatike, Srednja škola „Svetozar Miletićˮ, Novi Sad; Jasmina Pastonjicki, Osnovna škola „Vasa Stajić", Novi Sad

Opšti cilјevi

Cilј je da se nastava unapredi i približi učeniku kao i da se nastavnici osposobe da efikasno koriste interaktivnu tablu u nastavnom procesu.

Specifični cilјevi

Osposoblјavanje nastavnika za korišćenje potrebnog hardvera i softvera (digital flip charts, animacije, interaktivne hipermedijalne vežbe i softveri).

Teme programa

Vrste interaktivnih tabli i mogućnosti implementacije u nastavni proces; Softveri za interaktivnu tablu; Flipčart softveri; Izrada nastavnih materijala za interaktivnu tablu; Digital Flip Chart Software, osnovne i napredne tehnike; Integracija multimedijalnih materijala; Nastavni materijali; Softver za izradu interaktivnih elektronskih vežbi i kvizova; Integracija multimedijalnih materijala u interaktivne vežbe

Cilјna grupa

nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave - osnovna škola, nastavnik predmetne nastave - gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta - srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta - srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik opšteobrazovnih predmeta - u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra - vaspitač, vaspitač u domu učenika, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi, stručni saradnik u školi, saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik), direktor/pomoćnik direktora

Broj učesnika

30

Trajanje

tri dana (24 boda)

Elektronski

Ne

Cena

Cena realizacije iznosi 4 600 dinara po polazniku. Konačna cena zavisi od veličine grupe i dogovora sa polaznicima u vezi aranžmana.