Upravlјanje odelјenjem i nastavom putem eLearning-a u vanrednim situacijama

Institucija

Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike, Šafarikova 1, Novi Sad

Osoba za kontakt

Slobodan Popov, cnti.kontakt@gmail.com, 021/444-024, 063/727-4043

Autori

prof. dr Slobodan Popov, Vanredni profesor, Prirodno matematički fakultet Novi Sad; Jovan Sandić, nastavnik informatike, Srednja škola „Svetozar Miletićˮ, Novi Sad

Realizatori

Jovan Sandić, nastavnik informatike, Srednja škola „Svetozar Miletić", Novi Sad; Ivan Luburić, nastavnik informatike, Polјoprivredna škola sa domom učenika, Futog; Andrej Trifković, nastavnik matematike, Osnovna škola „Mihajlo Pupin", Veternik; Zvonko Gašparović, nastavnik teorijske nastave (grupa elektro predmeta), ETŠ „Mihajlo Pupinˮ, Novi Sad; Sanja Jovanović, nastavnik poslovne informatike, Srednja škola „Svetozar Miletićˮ, Novi Sad

Opšti cilјevi

Cilј je da se nastavnici osposobe da na sistemima za udalјeno učenje deo nastave realizuju u vanškolskim uslovima, tj. da se u vanrednim situacijama (pandemije i slično) održi deo nastave kako bi se umanjio gubitak u realizaciji nastavnog programa.

Specifični cilјevi

Specifični cilјevi programa su da nastavnici savladaju tehnike i usvoje znanja potrebna za adekvatnu upotrebu sistema za udalјeno učenje, uz pristup iz ugla predavača i administratora kursa. Ovladavanje izradom interaktivnih materijala (vežbe, testovi, aktivnosti) za upotrebu sa Mudl sistemom. Upoznavanje sa metodama koje zadovolјavaju specifičnosti sistema za udalјeno učenje iz ugla pedagoških teorija i motivacije učenika.

Teme programa

Vanredne situacije i Mudl; Kako to vidi učenik - Demo kurs; E učenje i mudl, silabus i strategije učenja; Interfejs Mudla, podešavanja kursa; Resursi i aktivnosti; Mudl testovi i HotPotateos; Ocene; Scorm standard, oflajn i onlaj alati

Cilјna grupa

nastavnik predmetne nastave - osnovna škola, nastavnik predmetne nastave - gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta - srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta - srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik opšteobrazovnih predmeta - u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, stručni saradnik u školi, saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik), direktor/pomoćnik direktora

Broj učesnika

30

Trajanje

tri dana (24 boda)

Elektronski

Da

Cena

Cena realizacije seminara u računarskoj učionici iznosi 4 600 dinara a onlajn seminara 3 000 dinara po polazniku. Konačna cena seminara u računarskoj učionici zavisi od veličine grupe i dogovora sa polaznicima u vezi aranžmana.

* Program se realizuje samo elektronskim putem.