Kontakt

Škola za osnovno obrazovanje odraslih Sombor


Adresa: Laze Kostića 3, Sombor 25101

Broj telefona:   025/434-281

Broj telefona:   025/437-574

e-mail adresa:   sooo@mts.rs

Web:  www.sooo.edu.rs