Reč, rečenica, ukrasi

Škola za osnovno obrazovanje odraslih Sombor realizuje nastavu prema programu funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih. Funkcionalnost je odrednica programa za osnovno obrazovanje odraslih, a nastavnici njihov klјučni faktor, i od  njihove umešnosti , okolnosti u kojima realizuju program i njihovih profesionalnih kompetencija zavisi da li će ovaj obrazovni program biti realizovan.

Nastavnica srpskog jezika, Tatjana Dugandžić, je, kao i svake godine, pripremila iznenađenje za svoje polaznike Škole za osnovno obrazovanje odraslih u  Somboru, izdvojenog odelјenja u Apatinu. U duhu predstojećih praznika, pored nastave srpskog jezika, radilo se i na ekološkim novogodišnjim i božićnim ukrasima.

Ovoga puta srpski jezik, hronološki način kazivanja,  povezano je sa radionicom pravlјenja adventskih venaca  od reciklažnog materijala i zvezda od papirnih kesica. Kao i uvek, nastavnica metodički i estetski povezuje sve segmente nastavnog procesa. Za osnovu venca korištene su plastične cevi, a za ukrase donji deo platičnih flaša, dok su za zvezde korištene papirne kesice. Polaznici su prepričavali redosled radnji koje su obavlјali prilikom pravlјenja ukrasa i na taj način savladali lekciju, ali i mnogo više.

Uz malo truda i uloga nastali su prelepi ukrasi, možda i pokloni za najbliže, a polaznici su sa časa poneli i mnogo više, gradivo srpskog jezika, ali i preduzetništvo, matematiku, odgovorno živlјenje kao i onaj lep „začin“: lјubav ka stvaralaštvu koju  nastavnica Tatjana Dugandžić neguje sa svakom generacijom svojih polaznika.

Tatjana Janičić