Projekat  “Digitalni zatvori”

Glavni cilj ovog projekta je podizanje obrazovanja u kazneno popravnim zavodima u Somboru i Subotici, sa jedne stane, i u Baji u Mađarskoj, sa druge strane.
 Projektnim aktivnostima podignut je nivo funkcionalne i digitalne pismenosti, kao i razvijanje  preduzetničkih i socijalnih veština kod štićenika KPZ-a.  Time se podstakla njihova resocijalizacija i post penalna podrška kako bi se oni kasnije uključili u svet rada, osnažili ih i motivisali da promene način razmišljanja i svoj životni put po izlasku na slobodu.
 Izrađnjena su  četiri nova programa za module Digitalna pismenost, Preduzetništvo, Socijalne kompetencije i  Reintegracija na tržište rada. Nastavni sadržaji su digitalizovani, kreirani su i priručnici za sva četiri modula. Projektom je nabavljena  oprema u vidu lap topova i tableta na kojima se izvodila nastava.
Partner na projektu bila je organizacija Bacs-Szakma Neprofit Kozhasnu iz Baje u Mađarskoj. 
Projekat je trajao godinu dana od 20.05.2022. do 19.05.2023. godine.
 Projekat je finansiran od Fondacije Tempus u okviru Erazmus + programa.
Priručnici: