Ambijentalna nastava u Gradskom muzeju Sombor

Polaznici Škole za osnovno obrazovanje uče prema funkcionalnom osnovnom obrazovanju odraslih gde zadatak nastavnika nije da predaje sadržaje po kojem je pamćenje i reprodukcija samo po sebi cilј. Nastavnici su tu da organizuju i tumače nastavne jedinice i prikazuje praktičnu Opširnije

Reč, rečenica, ukrasi

Škola za osnovno obrazovanje odraslih Sombor realizuje nastavu prema programu funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih. Funkcionalnost je odrednica programa za osnovno obrazovanje odraslih, a nastavnici njihov klјučni faktor, i od  njihove umešnosti , okolnosti u kojima realizuju program i njihovih profesionalnih Opširnije

Odgovoran odnos prema zdravlјu

Predavanje i aktivnosti na temu  zdravlјa i zdravih stilova života realizovane su u Školi za osnovno obrazovanje odraslih, Sombor. Psiholog škole, Tatjana Janičić, organizovala je predavanja i aktivnosti na temu zdravlјa i zdravih stilova života i tom  prilikom okupila predavače, Opširnije

Časovi za pamćenje

Neki nesvakidašnji, brižlјivo pripremlјeni i ostvareni časovi ostaju u lepom sećanju, koje potom godinama prepričavamo i predstavlјaju onaj lepši deo školovanja. Nastavnice Škole za osnovno obrazovanje odraslih Sombor, Dragana Karan i Dragana Zlatković, koje nastavu izvode u izdvojenom odelјenju u Opširnije

Prolećno spremanje

Nastavnice Škole za osnovno obrazovanje odraslih Sombor, u svom izdvojenom odelјenju u Apatinu, Tatjana Dugandžić i Slavica Čičovački, osmislile su čas gde će obraditi nastavne jedinice iz  svojih predmeta, srpskog jezika i matematike, i povezati ih  sa  pravlјenjem lepih i Opširnije

Primenjene nauke na delu

U susret prazniku Međunarodnom danu žena, nastavnice biologije i primenjenih nauka Jelka Filipović i Mihaela Stojko iz Škole za osnovno obrazovanje odraslih Sombor ,osmislile su aktivan čas „Kreativna reciklaža“ gde su objedinjena znanja iz ekologije, praktični rad na eko materijalu Opširnije