Prolećno spremanje

Nastavnice Škole za osnovno obrazovanje odraslih Sombor, u svom izdvojenom odelјenju u Apatinu, Tatjana Dugandžić i Slavica Čičovački, osmislile su čas gde će obraditi nastavne jedinice iz  svojih predmeta, srpskog jezika i matematike, i povezati ih  sa  pravlјenjem lepih i korisnih predmeta.

Polaznici su na konkretnom radu pravlјenja ukrasnih posuda obradili nastavne jedinice iz vrste reči i razmera . Od starih džempera, šalova, peškira i ostalih tekstila pomešanih sa gipsom  polaznici su pravili saksije, dekorativne činijice i druge posude. Tom prilikom su objašnjavajuući postupak pravlјenja ovih predmeta vežbali vrste reči kao i razmeru gipsa, vode i materijala koje su koristili tokom postupka izrade predmeta.

 Nastavnice Škole za osnovno obrazovanje odraslih, bez obzira što je je u pitanju obrazovanje odraslih, odgovorno i sa potpunom posvećenošću osmišlјavaju časove koji će pored znanja iz datih predmeta ponuditi još neka znanja i veštine  korisne polaznicima.

 U tome je nastavnica Tatjana Dugandžić  veoma uspešna jer je  sa svojim polaznicima ranije pravila mirišlјave sveće, sapune, novogodišnje jelke, ukrasne ramove za slike i slično. Takvi časovi, pored svojih primarnih znanja i umenja iz datih predemta,   doprinose socijalnoj interakciji, i međusobnoj saradnji polaznika, zatim  razvoju svesti o ekologiji, reciklaži i upotrebi već upotreblјenih predmeta,  znanjima iz preduzetništva,  gde se sa malo ulaganja mogu napraviti lepi i unikatni predmeti koji imaju svoje tržište, kao i  kreativnom izražavanju.

Škola za osnovno obrazovanje odraslih Sombor  i njeni nastavnici koriste sve svoje lične i profesionalne nastavničke  kapacitete i resurse kako bi školovanje svojih polaznika učinili zanimlјivijim, multidisciplinarnijim i korisnijim, kao što su i propisana znanja funkionalnog osnovnoog obrazovanja orijentisana ka ishodima.

                                                                                                                                Tatjana Janičić