Istraživanje mikrosveta na času primenjenih nauka

Rad u Školi za osnovno obrazovanje odraslih je vrlo specifičan i shodno tome može biti veoma zanimlјiv i inspirativan. Odrasli, iako nemaju završenu školu, imaju životno opšte znanje nekad i veoma podrobno o nečemu čime su se bavili, tako da nekadašnji katedra časovi nikada ne uspevaju i sve ređe se primenjuju.

Nastavnica Škole za osnovno obrazovanje odraslih u Somboru, Marija Babić, u izdvojenom odelјenju u Bogojevu organizovala je ugledni čas iz primenjenih nauka na kojem su prisustvovale nastavnica Radmila Stevanović i psiholog Tatjana Janičić.

U okviru predmeta primenjene nauke i teme zdravlјa, nastavnivca Marija Babić je posebno obradila temu lečenja od bolesti izazvanih od ostalih napasti.

Nakon razgovora na temu zdravlјa koje su ranije obrađene, sa posebnim osvrtom na bakterije i viruse, i njihove razlike,  povezujući  sa aktuelnom pandemijom virusa kovid 19 i filma o širenju virusa  koji su pogledali, do  toga  šta su to antibiotici, vakcine i serumi. Polaznici  dosta znaju iz vlastitog iskustva, a neke stvari su naučili tokom prethodnih predavanja, tako da su diskusija i razgovor bili veoma produiktivni i zanimlјivi. Polaznici  umeju da primenjuju principe higijenskog i zdravog života, kao i da koriste lekove. Takođe su  izneli vlastita iskusva  vakcinacija, iskustva vakcinacije svoje dece, kao i koje su to sve dobrobiti vakcinacije.

Tema nastavnog časa jeste lečenje od drguih napasti štetnih organizama, glodara i insekata. Nastavnica Marija Babić, pažlјivo se pripremajući za ovaj čas, ponela je mikroskop kako bi polaznike neposredno upoznala sa mikrosvetom koji nas okružuje, a nije vidlјiv oku. Veliki broj uzoraka doprineo je da čas bude dinamičan, aktivan, gde su svi polaznici uzeli učešće analizirajući ono što su videli i povezujući sa teorijom koju je nastavnica na zanimlјiv i prilagođen način dočarala.

 Naizgled čista voda bare pokazala je svoj čudesni i bogati mirkosvet koji nije ni malo bezazlen, gde su se polaznici iznenadili izgledom mikroorganizama koji mogu naštetiti organizmu, a golim okom su nevidlјivi.

Pogledali su kako izgledaju noga muve koja na svojim dlakavim nogama nosi zarazne klice sa đubrišta i nečistih mesta gde se leže i hrani. Naučnici kažu da ona nanosi smrt i izaziva patnje više nego neka osvajačka vojska.

Rad u nastavi sa odraslima  obuhvata  funkcionalno osnovno obrazovanje, što znači da su znanja koja se usvajaju konkretna, primenlјiva i sastavni  su  deo  svakodnevnog života čoveka. Na časovima primenjenih nauka posebna tema je zdravlјe i očuvanje zdravlјa, kao bitan segment funkcionisanja lјudi.

Usvajanje proaktivnog životnog stila u očuvanju zdravlјa  nije samo sastavni deo zadravog životnog stila polaznika kao pojedinaca, već se taj stil prenosi i na porodicu porekla, kao i  na vlastitu  porodicu i zajednicu u kojoj žive.

                                                                                                                                Tatjana Janičić