Sastanak podružnice psihologa Zapadnobačkog okruga

Više od godinu dana je prošlo kako se psiholozi Zapadnobačkog okruga nisu okupili lično, onlajn sastanci su zamenili direktni kontakt u periodu pandemije.

Domaćin prolećnog sastanka psihologa bila je Škola za osnovno obrazovanje odraslih Sombor i psiholozi Ana Erić i Tatjana Janičić.

Nakon uvodnog pozdravlјanja, elaboriranja ličnih i profesionalnih nedoumica tokom pandemije, psiholozi Škole za osnovno obrazovanje odraslih Sombor, Ana Erić i Tatjana Janičić, predstavile su Školu, specifičnosti funkcionalnog osnovnog obrazovanja kao i poslove i nedoumice sa kojima se susreću psiholozi u radu obrazovanja odraslih.

 Nakon toga prezentovano je istraživanje koje je sprovedeno među polaznicima o periodu kada su napustili svoje redovno školovanje (koji konkretno razred), razloge napuštanja školovanja, kao i pitanje šta bi im iz ove sadašnje perspektive  eventualno moglo  pomoći da onda završe školovanje,  potom i razloge povratka u školu, sve to zajedno sa upitnikom o zadovolјstvžu životom i motivom postignuća. 

Zanimlјivo je da je najveći procenat polaznika prestao da pohađa školu u petom razredu, prelaskom sa razredne na predmetnu nastavu, da je glavni razlog pestanka školovanja po mišlјenju polaznika njihovo problematično ponašanje i slabo materijalno stanje porodice, smatraju da bi podrška i razumevanje porodice, materijalna pomoć porodici kao i vršnjačka podrška mogla biti od velike pomoći u tom momentu kao i da je glavni razlog povratka u osnovnu školu njihove želјe da završe školovanje.

Što se tiče zadovolјstva životom, polaznici koji su u predmetnoj nastavi napustili školovanje su zadovolјniji životom od onih polaznika koji nisu započeli ili su razrednoj nastavi napustili školovanje.

Velika hrabrost i energija potrebna je da bi se lјudi vratili u školu. Značajni su izazovi povratka u školu od emocionalnih prepreka– stid, sramota, osećaj neuspeha, intelektualni – neke osobe više od dvadeset godina nisu uzele olovku u ruke, nedostatak porodične i druge socijalne podrške, motivacionih –„ šta im to treba pod stare dane“…. Zaposleni u Školi za osnovno obrazovanje odraslih Sombor, svesni svih ovih prepreka,  preduzimaju sve mere da ohrabre polaznike u nastavku školovanja prilagođavajući vreme, mesto, način rada sa polaznicima uz maksimalno uvažavanje životnog iskustva ovih lјudi.

Potreba  je da se stručnjaci okuplјaju i tema odraslih i njihovog obrazovanja bila je veoma podsticajna, jer se razvila lepa i plodotvorna diskusija.  

                                                                                                Tatjana Janičić