Donacija NLB banke Školi za osnovno obrazovanje odraslih

Decembar je mesec darivanja i NLB banka i njihovo rukovodstvo  u Somboru, Denis Paučinac, direktor ekspoziture, senior, su donirali  računare Školi za osnovno obrazovanje odraslih u Somboru.

Razumevajući značaj  obrazovanja, bez obzira na uzrast, NLB banka je prepoznala potrebu i značaj obrazovanja odraslih  i odlučila da donira 5 računara kojima će se unaprediti digitalna pismenost polaznika, ali i unaprediti  informatički kabinet Škole.

Vladimir Popović, direktor Škole za osnovno obrazovanje odraslih, zahvalio se na poklonu i podršci NLB banke, koji, kao društveno angažovano preduzeće, preopoznaju potrebe lokalne zajednice i aktivno doprinose unapređenju istih.                                                                                                                                 Tatjana Janičić