Odgovoran odnos prema zdravlјu

Predavanje i aktivnosti na temu  zdravlјa i zdravih stilova života realizovane su u Školi za osnovno obrazovanje odraslih, Sombor.

Psiholog škole, Tatjana Janičić, organizovala je predavanja i aktivnosti na temu zdravlјa i zdravih stilova života i tom  prilikom okupila predavače, stručnjake iz svojih oblasti sa cilјem promocije zdravlјa: Marijanu Vuković, višeg dijetetičara, nutricionistu iz Doma zdravlјa, Sombor,  Marija Dugandžića, licenciranog fitnes trenera i budućeg lekara, kao i  Jelku Filipović, nastavnicu hemije u Školi za osnovno obrazovanje odraslih Sombor.

Polaznici Škole za osnovno obrazovanje odraslih su osobe koji imaju 15 i više godina i nastavu pohađaju prema planu i programu funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih. Taj program je zasnovan na razvoju kompetencija koje će omogućiti svrsishodno i konstruktivno rešavanje svakodnevnih životnih problema u savremenom društvu koje se stalno menja, i prema tome, tema zdravlјe i zdravi stilovi života su više nego aktuelni i atraktivni.

Nakon uvodnog razgovora o zdravlјu, gde su predstavlјena neka opšta pitanja o tome šta je zdravlјe, zdrave navike, i kako ih očuvati, psiholog Tatjana Janičić, je reč dala reč nastavnici Jelki Filipović koja je podsetila polaznike na organska jedinjenja, njihova svojstva i značaj koje su radili prethodnih časova, a to su masti i ulјa, uglјeni hidrati i proteini.

Nutricionistkinja Doma zdravlјa, Sombor, Marijana Vuković,  je zatim održala predavanje uz zanimlјivu i slikovitu prezentaciju o pravilnoj ishrani, piramidi zdravlјa, namirnicima koje je dobro kombinovati i namirnicama koje nije dobro kombinovati. Tom prilikom je odgovarala na brojna pitanja polaznika o tome kako da svoju ishranu usklade sa svojim materijalnim mogućnostima, želјama i ukusima, kako da smanje telesnu težinu i izračunaju svoj indeks telesne mase, ali je i sama postavlјala pitanja o tome  kako procenjuju svoju ishranu u skladu sa informcacijama koje su dobili.

Nutricionistkinja je podsetila  polaznike da savetovališgte za ishranu pri Domu zdravlјa, Sombor, radi i ukoliko žele mogu zakazati savetovanje koje prati  individualizovani plan ishrane, i to besplatno.

Mario Dugandžić, trener centra za fizičku pripremu, sport „Urban boksa“, izneo je važnost bavlјenja fizikčkim aktivnostima za celokupno zdravlјe. Trener je objasnio i pokazao jednostavne i u svakoj prilici moguće vežbe koje pomažu kod problema sa vratnim i ramenim pojasom, donjim delom kičme i nogama. Trener je posebno istakao značaj pravilnog polažaja tela pri obavlјanju različitih aktivnosti gde se smanjuje dodatno opterećenje na pojedine delove tela.  Polaznici su i ovde bili saradnici i iznosili svoja iskustva iz oblasti fizičkih aktivnosti, kako onih uspešnih , tako i, uz smeh i šalu, onih manje uspešnih.

Zanimlјiva tema, pripremlјeni izlagači i dobra komunikacija svih aktera doprineli su realizaciji ove značajne teme. Za kraj, u skladu sa zdravom ishranom, svi su se počastili voćnom salatom sa dodacima orašastih plodova (badem i lešnik) koje predstavlјaju primer ukusne i zdrave užine.

                                                                                                                                                Tatjana Janičić