Iz Škole za osnovno obrazovanje odraslih na obuku, pa na posao

Škola za osnovno obrazovanje odraslih Sombor, njena uprava i zaposleni  čine  Školu – Školu sa Misijom. Škola za osnovno obrazovanje odraslih, u skladu sa savremenim trendovima obrazovanja odraslih i sagledavanjem šire slike potreba pojedinca i lokalne zajednice, odlučila je da ne bude samo nemi posmatrač i distributer nekvalifikovane radne snage. Tome su i doprinele česte nedoumice starijih polaznika bez završene osnovne škole:  „Šta će meni škola, meni treba posao“.

Škola za osnovno obrazovanje odraslih Sombor u saradnji sa SKGO, Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), Savezom romskin nevladih organiazacija Zapadnobačkog okruga  i gradom Somborom realizuje projekat „Iz  margine na posao – Obuka Roma za postojeća radna mesta“, sa cilјem osnaživanja i obučavanja teško zapošlјivih kategorija lјudi  za indentifikovana radna mesta kod postojećih poslodavaca.

Škola za osnovno obrazovanje odraslih Sombor završetkom školovanja svojih polaznika i dalјe nastavlјa rad i saradnju sa njima, i to radom na terenu, raspitivanjem i anketiranjem sada već bivših polaznika o zainteresovanosti za praktične obuke kod postojećih poslodavaca. Grupa zainteresovanih  polaznika se prijavila na obuke iz određenih poslova za koje postoje realne potrebe kod poslodavaca. Iako u početku skeptični, jer su u prošlosti čuli puno obećanja, ali bez realizacije istih, polaznici su brzo promenili mišlјenje, i uvideli sami značaj projekta.

Brižlјivo pripremlјen projekat ulazi u završnicu i već se vide prvi rezultati. Pored praktičnih obuka polaznici su prošli i obuku iz preduzetništva i obuku iz bezbednosti na radu. Troje lјudi je upućeno na praksu u „Sinagoga“ D.O.O. i primlјeni su za stalno, od čega je jedna mlada Romkinja koja je završila ekonomsku školu, dobila je  posao u administraciji, jer je direktor video da tamo može više nego na gondoli sa povrćem.

U „Bramont“ bravarsko – zavarivačku radionicu na praksu je upućeno četiri lica, od čega je dvoje primlјeno za stalno, što je dobar motiv za drugu dvojicu polaznika.

U  preduzeće „Signal“ D.O.O. na praksu je upućeno trinaest polaznika na praksu.

Direktor škole Vladimir Popović, andragoški asistent Stevan Oršoš i projekt menadžer Kristijan Bagi zadovolјni dosadašnjom aktivnošću škole i realizacijom projekta, kreću u osmišlјavanje još ambicioznijih projekata sa istim cilјem, pomoći polaznicima nakon završetka školovanja. Ovo je samo početak, lep početak, gde jedna  škola sa velikim srcem ostvaruje snove svojih polaznika.

                                                                                                Tatjana Janičić