Učenje na dalјinu u Školi za osnovno obrazovanje odraslih

Pandemija korona virusa još jednom je izmenila režim rada škola u Srbiji. Škola za osnovno obrazovanje odraslih Sombor je iz prolećne prakse rada na dalјinu usvojila i prilagodila svoj način rada i ovoga puta.

Velike su razlike u starosti, znanjima i socijalnom statusu polaznika Škole, od onih koji nemaju ni elementarne uslove za život, do onih mlađih koji vladaju najmodernijim mobilnim telefonima. Izazov je svakako da se prvi, kojih je veliki procenat, motivišu na učenje od kuće.  Funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih je i koncipiran tako da sve što se radi, uradi se u školi, jer se ima razumevanja da su u pitanju odrasli lјudi koji su zaposleni ili brinu o porodici. Postoji deo polaznika koji nastavu pohađaju u Somboru, a mesto boravka im je u okolnim selima, a pritom nemaju tehničkih mogućnosti da prate nastavu i primaju materijal preko mobilnog telefona i interneta.  U tom slučaju omogućeno im je da lokalnim autobusom dolaze do Sombora i Škole i uzmu štampani materijal koji su nastavnici pripremili .Nastavnici koriste ovu situaciju da  objasne polaznicima šta bi trebalo da pogledaju i urade, daju dodatna objašnjenja i savete kako bi polaznici mogli da isprate nastavne procese. Dogovor je da se na nedelјnom nivou priprema novi nastavni materijal, a  odrađeni preuzima od polaznika. Stručna služba i direktor škole su u obavezi da isprate ovaj materijal, kako bi on bio prilagođen, svrsishodan, povezan za iskustvom i znanjem polaznika i afirmativan. Kvalitet nastavnog materijala je na visokom nivou i deluje podsticajno, ali ne i opterećujuće, na polaznike. U izdvojenim odelјenjima u Vajskoj i Deronjama, nastavnici su pripremili i odštampali materijal i uz sve mere zaštite obišli sve polaznike i isporučili im nastavni materijal. Uz kratko pozdravlјanje i dodatne konsultacije nastavnice su se dogovorile o narednom susretu i podeli nastavnog materijala, kako bi se održao kontinuitet nastavnog procesa. Ova praksa „od vrata do vrata“ najčešće se odvija u romskim naselјima gde živi veliki broj polaznika koji su se opredelili da završe osnovnu školu na osnovu preporuka i pozitivnih iskustva drugih koji su završili Školu za osnovno obrazovanje Sombor.

Ovakve situacije su svakako ispit  i izazov kako za nastavnike tako i za Školu kao instituciju na koje za sada Škola za osnovno obrazovanje odraslih i njena uprava i nastavnici odgovaraju veoma uspešno.                                                                 Tatjana Janičić